Oferta


Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 

  • sporządzenie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji rejestracyjnej dla lotnisk i lądowisk,
  • sporządzenie bądź uaktualnienie Instrukcji Operacyjnej, Planu Ochrony Lotniska, Planu Działania w Sytuacjach Zagrożenia i innych,
  • sporządzenie dokumentacji kartograficznej wraz z inwentaryzacją przeszkód lotniczych oraz powierzchniami ograniczeń wysokości zabudowy, profili drogi startowej,
  • koncepcje i programy funkcjonalno-użytkowe,
  • wykonawstwo budowlane,
  • projekty budowlane infrastruktury lotniskowej,
  • reprezentowanie inwestora wobec urzędów i instytucji państwowych i samorządowych,
  • przeprowadzanie analiz lokalizacji inwestycji lotniskowych,
  • przeprowadzanie analiz lokalizacji inwestycji w otoczeniu lotniska,
  • przeprowadzanie procedur zmiany cech technicznych i eksploatacyjnych lotniska/lądowiska.