• Aleja Krakowska 264 lok.3 02-210 Warszawa
  • +48 695 880 039

Zamówienia


Zapytanie ofertowe KR/01/2022
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zaprojektowanie systemu krat wzmacniających nieutwardzoną nawierzchnię lotnisk wojskowych, wyprodukowanie prototypów, korekta prototypów w celu uzyskania wymaganych cech techniczno-użytkowych, a następnie wyprodukowanie, dostawa i zainstalowanie systemu na lotnisku wskazanym przez Zamawiającego”

[29.09.2022]


Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert / Znak sprawy KR/01/2022

[07.10.2022]


Załącznik nr 1A do Zapytania Ofertowego / Znak sprawy KR/01/2022

[29.09.2022]


Załącznik nr 1B do Zapytania Ofertowego / Znak sprawy KR/01/2022

[29.09.2022]


Załącznik nr 1C do Zapytania Ofertowego / Znak sprawy KR/01/2022

[29.09.2022]


Załącznik nr 2 pn. „Istotne postanowienia umowy” do Zapytania ofertowego / Znak sprawy KR/01/2022

[29.09.2022]


Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy / Znak sprawy KR/01/2022

[29.09.2022]


Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu / Znak sprawy KR/01/2022

[29.09.2022]


Odpowiedź na zapytania wykonawców. Informacja o modyfikacji treści załącznika nr 1b do zapytania ofertowego / Znak sprawy KR/01/2022

[12.10.2022]


Wymagania techniczno-użytkowe technologii wzmacniania nawierzchni – zmiana / Znak sprawy KR/01/2022

[12.10.2022]


Informacja z otwarcia ofert / Znak sprawy KR/01/2022

[14.10.2022]


Zawiadomienie o wyniku postępowania / Znak sprawy KR/01/2022

[22.10.2022]


Uzasadnienie udzielenia zamówienia publicznego z pominięciem procedur, o których mowa w §19 ust. 5 i 6 Umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO11/04/01/2020 z dnia 21.12.2020r.

[26.10.2022]


witaj.